Nieuwsbrief artikelen

Belangrijke onderwerpen ontbreken in Belastingplan 2016

Inhoudelijke reactie op Prinsjesdag 2015: “De voorstellen die de positie van het MKB stimuleren, zijn summier. Dit terwijl het MKB de banenmotor van Nederland is. Zo ontbreekt bijvoorbeeld een concreet voorstel voor het pensioen in eigen beheer. Het zou passen als er meer aandacht wordt gegeven aan deze doelgroep.”

Lees het hele bericht

Activeer uw digitale brievenbus

Eind 2015 zijn de voorlopige toeslagbeschikkingen voor 2016 verstuurd. In tegenstelling tot voorgaande jaren is dit alleen nog maar digitaal gedaan. Daarom is het noodzakelijk dat er een digitale brievenbus wordt geactiveerd via www.mijnoverheid.nl.

Lees het hele bericht

Prinsjesdagspecial 2015

PRINSJESDAG: FISCALE MAATREGELEN 2016 NAAR TWEEDE KAMER Op Prinsjesdag, dinsdag 15 september 2015, werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingpakket voor 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. In zijn troonrede gaf Koning Willem-Alexander aan dat de regering met de voorgenomen veranderingen in het belastingstelsel een impuls wil geven aan banengroei en de koopkracht van mensen.

Lees het hele bericht

Verlaag uw belastingdruk met de transitievergoeding

Vanaf volgend jaar wordt er een nieuw soort ontslagvergoeding geïntroduceerd, de zogenaamde transitievergoeding. Alle werknemers (tijdelijk en vast) krijgen bij ontslag na een dienstverband van ten minste twee jaar recht op deze vergoeding. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband.

Lees het hele bericht

Wees helder in een studiekostenbeding

Om ervoor te zorgen dat u geen nutteloze investering doet in een opleiding van een werknemer, kunt een studiekostenbeding overeenkomen met de werknemer. Zo’n studiekostenbeding is echter niet altijd rechtsgeldig.

Lees het hele bericht

Eindejaarstips: Het huis

Voldoe tijdig aan renseigneringsplicht bij eigenwoningschuld aan eigen BV Verlaag box 3-vermogen door vooruitbetaling hypotheekrente Neem schuld in box 3 in aanmerking voor te laat opgelegde voorlopige aanslag Los kleine hypotheek af om eigenwoningforfait te ontlopen

Lees het hele bericht
 
 Oudere berichten