Heeft u advies nodig? Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter zodat wij contact met u op kunnen nemen. Wij helpen u graag!

Alles wat uw personeel verdient

Groei en ontwikkeling, in- en uitstroommanagement, mobiliteit en arbeidsverhoudingen zijn vakgebieden die inherent zijn aan het hebben van personeel. De HR adviseur van Syntaks helpt u bij het opzetten en inrichten van uw personeelsorganisatorische omgeving.

In- en uitstroommanagement

Het werven en selecteren van de juiste kandidaat voor een functie is niet gemakkelijk. Belangrijk is dat de kandidaat werkelijk past in uw organisatie. Maar hoe kom je hier achter? Syntaks ondersteunt u bij uw zoektocht naar de juiste kandidaat door het analyseren van hun profiel, waar bij de ontwikkeling van talenten en competenties centraal staat. Werknemers zijn vaak het eerlijkst op moment dat ze uit dienst treden. Dit is daarom een uitermate geschikt moment voor een evaluatie. U kunt hierbij denken aan de functie en afdeling maar ook arbeidsomstandigheden en overige aspecten van de baan.

Groei en ontwikkeling

Uit onderzoek blijkt dat tevreden medewerkers beter presteren. Natuurlijk komt het voor dat een personeelslid om welke reden dan ook niet meer op de juiste plek zit. Syntaks heeft een aantal middelen tot haar beschikking om het hoe en waarom hiervan te achterhalen. Denk hierbij aan een beroepskeuzetest, intelligentietest of competentietest. Ook kunnen wij samen met u aan de hand van benchmarks kijken welke talenten uw meest succesvolle accountmanagers, servicemonteurs, architecten etc. hebben en dit meenemen in het opleidingsplan voor hun collega’s en gebruiken bij werving- en selectie.

Personeelsadministratie

Syntaks biedt oplossingen voor de registratie van uw personeelsdocumentatie. Bijvoorbeeld voor het borgen van de functionering- en beoordelingsgesprekken, het administreren van de verstrekkingen aan personeel en scholingsdossiers. Daarnaast kunnen wij uw verlofaanvraagprocedure digitaliseren. Door deze efficiënte methode is het juiste saldo verlofdagen altijd gewaarborgd.

Personeel en juridisch advies

Hoe goed u ook met uw personeel omgaat en uw personeel met u, de relatie werkgever-werknemer blijft een juridische. Wetgeving geeft hier al veel invulling aan met de Wet Poortwachter, de arbeids- en rusttijden wet etc. Maar ook u en uw werknemer hebben behoefte aan zekerheid en duidelijkheid. Dit regelt u door de arbeidsvoorwaarden goed af te stemmen. De HR adviseur van Syntaks adviseert u graag over uw arbeidsvoorwaarden, zodat ze goed aansluiten bij de wetgeving.

Ook is Syntaks uw adviseur als het gaat om verzuimmanagement en trajecten waarbij de chemie minder of verdwenen is. Syntaks begeleidt u bij deze vaak lastige materie.