Terug naar Actueel.

Loonkostenvoordelen vanaf 2018

Vanaf 1 januari 2018 geldt een nieuwe tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers. Deze loonkostenvoordelen (LKV’s) moeten zorgen voor betere kansen op de arbeidsmarkt voor kwetsbare groepen werknemers.

 

Er komen vier loonkostenvoordelen:
1 LKV oudere werknemer
2 LKV arbeidsgehandicapte werknemer
3 LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
4 LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Voorwaarden
Ieder LKV kent eigen voorwaarden. Voor alle LKV’s moet de werknemer een doelgroepverklaring hebben. Deze doelgroepverklaring moet de werknemer aanvragen bij de gemeente of het UWV. Als uw werknemer u daarvoor machtigt, kunt u de doelgroepverklaring ook zelf aanvragen. Voldoet u aan de voorwaarden voor een LKV, dan vraagt u het LKV aan in uw aangifte loonheffingen.

Uitbetaling
Voldoet de werknemer aan de voorwaarden voor verschillende LKV’s, dan vraagt u ze allemaal aan.  Het hoogste LKV wordt dan aan u uitbetaald. U krijgt per werknemer dus maximaal één LKV uitbetaald. Heeft u ook recht op een ‘lage- inkomensvoordeel’ (LIV)? Dan krijgt u het LKV alleen uitbetaald als dat hoger of gelijk is aan het LIV. Heeft u ook recht op jeugd-LIV? Dan krijgt u zowel LKV als jeugd-LIV uitbetaald. De Belastingdienst betaalt de LKV’s over 2018 automatisch aan u uit in 2019.